Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΙΣΧΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:34 07:591
8 08:29 08:59 08:04
9 09:34 09:04
10 10:19 10:54 10:19
11 11:24 11:54 11:19
12 12:24 12:54 12:19
13 13:29 13:19
14 14:041 14:391 14:19
15 15:09 15:44 15:19
16 16:14 16:44 16:19
17 17:14 17:44 17:19
18 18:14 18:49 18:19
19 19:34 19:19
20 20:09 20:44 20:34
21 21:24 21:34
22 22:14
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.