Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:32 07:571
8 08:27 08:57 08:02
9 09:32 09:02
10 10:17 10:52 10:17
11 11:22 11:52 11:17
12 12:22 12:52 12:17
13 13:27 13:17
14 14:021 14:371 14:17
15 15:07 15:42 15:17
16 16:12 16:42 16:17
17 17:12 17:42 17:17
18 18:12 18:47 18:17
19 19:32 19:17
20 20:07 20:42 20:32
21 21:22 21:32
22 22:12
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.