Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
5 05:531
6
7 07:131
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.