Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
5 05:521
6
7 07:121
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.