Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
306 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
5 05:401
6
7 07:001
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.