Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΕΘΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:45
8 08:101 08:40 08:15
9 09:10 09:45 09:15
10 10:30 10:30
11 11:05 11:35 11:30
12 12:05 12:35 12:30
13 13:05 13:40 13:30
14 14:151 14:501 14:30
15 15:20 15:55 15:30
16 16:25 16:55 16:30
17 17:25 17:55 17:30
18 18:25 18:30
19 19:00 19:45 19:30
20 20:20 20:55 20:45
21 21:35 21:45
22 22:25
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.