Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΗΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:05 07:301 07:35
8 08:00 08:30 08:35
9 09:05 09:50 09:50
10 10:25 10:55 10:50
11 11:25 11:55 11:50
12 12:25 12:50
13 13:00 13:351 13:50
14 14:101 14:40 14:50
15 15:15 15:45 15:50
16 16:15 16:45 16:50
17 17:15 17:45 17:50
18 18:20 18:50
19 19:05 19:40
20 20:15 20:55 20:05
21 21:45 21:05
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.