Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:08 07:331 07:38
8 08:03 08:33 08:38
9 09:08 09:53 09:53
10 10:28 10:58 10:53
11 11:28 11:58 11:53
12 12:28 12:53
13 13:03 13:381 13:53
14 14:131 14:43 14:53
15 15:18 15:48 15:53
16 16:18 16:48 16:53
17 17:18 17:48 17:53
18 18:23 18:53
19 19:08 19:43
20 20:18 20:58 20:08
21 21:48 21:08
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.