Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:37
8 08:021 08:32 08:07
9 09:02 09:37 09:07
10 10:22 10:57 10:22
11 11:27 11:57 11:22
12 12:27 12:57 12:22
13 13:32 13:22
14 14:071 14:421 14:22
15 15:12 15:47 15:22
16 16:17 16:47 16:22
17 17:17 17:47 17:22
18 18:17 18:52 18:22
19 19:37 19:22
20 20:12 20:47 20:37
21 21:27 21:37
22 22:17
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.