Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:40
8 08:051 08:35 08:10
9 09:05 09:40 09:10
10 10:25 10:25
11 11:00 11:30 11:25
12 12:00 12:30 12:25
13 13:00 13:35 13:25
14 14:101 14:451 14:25
15 15:15 15:50 15:25
16 16:20 16:50 16:25
17 17:20 17:50 17:25
18 18:20 18:55 18:25
19 19:40 19:25
20 20:15 20:50 20:40
21 21:30 21:40
22 22:20
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.