Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:18 07:431 07:48
8 08:13 08:43 08:48
9 09:18
10 10:03 10:38 10:03
11 11:08 11:38 11:03
12 12:08 12:38 12:03
13 13:13 13:481 13:03
14 14:231 14:53 14:03
15 15:28 15:58 15:03
16 16:28 16:58 16:03
17 17:28 17:58 17:03
18 18:33 18:03
19 19:18 19:53 19:03
20 20:28 20:18
21 21:08 21:58 21:18
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.