Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΨΥΧΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:24 07:491 07:54
8 08:19 08:49 08:54
9 09:24
10 10:09 10:44 10:09
11 11:14 11:44 11:09
12 12:14 12:44 12:09
13 13:19 13:541 13:09
14 14:291 14:59 14:09
15 15:34 15:09
16 16:04 16:34 16:09
17 17:04 17:34 17:09
18 18:04 18:39 18:09
19 19:24 19:59 19:09
20 20:34 20:24
21 21:14 21:24
22 22:04
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.