Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΑΙΤΩΛΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:30 07:551
8 08:25 08:55 08:00
9 09:30 09:00
10 10:15 10:50 10:15
11 11:20 11:50 11:15
12 12:20 12:50 12:15
13 13:25 13:15
14 14:001 14:351 14:15
15 15:05 15:40 15:15
16 16:10 16:40 16:15
17 17:10 17:40 17:15
18 18:10 18:45 18:15
19 19:30 19:15
20 20:05 20:40 20:30
21 21:20 21:30
22 22:10
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.