Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη 05:00-17:00]
ΣΥΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:31 07:561
8 08:26 08:56 08:01
9 09:31 09:01
10 10:16 10:51 10:16
11 11:21 11:51 11:16
12 12:21 12:51 12:16
13 13:26 13:16
14 14:011 14:361 14:16
15 15:06 15:41 15:16
16 16:11 16:41 16:16
17 17:11 17:41 17:16
18 18:11 18:46 18:16
19 19:31 19:16
20 20:06 20:41 20:31
21 21:21 21:31
22 22:11
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.