Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΡΙΤΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:22)
Ώρα Κάθε μέρα
10 10:07
11 11:22
12 12:07
13 13:02 13:47
14 14:42
15 15:27
16 16:22
17 17:22
18 18:32
19 19:27
20 20:17
21 21:12