Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:42)
Ώρα Κάθε μέρα
10 10:27
11 11:42
12 12:27
13 13:22
14 14:07
15 15:02 15:47
16 16:42
17 17:42
18 18:52
19 19:47
20 20:37
21 21:32