Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:00 08:45
9
10 10:00 10:45
11 11:40
12 12:25
13 13:20
14 14:05
15 15:00
16 16:00
17 17:10
18 18:05 18:55
19 19:50