Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
9η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:05 08:50
9
10 10:05 10:50
11 11:45
12 12:30
13 13:25
14 14:10
15 15:05
16 16:05
17 17:15
18 18:10
19 19:00 19:55