Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
11η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:07 08:52
9
10 10:07 10:52
11 11:47
12 12:32
13 13:27
14 14:12
15 15:07
16 16:07
17 17:17
18 18:12
19 19:02 19:57