Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:08 08:53
9
10 10:08 10:53
11 11:48
12 12:33
13 13:28
14 14:13
15 15:08
16 16:08
17 17:18
18 18:13
19 19:03 19:58