Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
15η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:10 08:55
9
10 10:10 10:55
11 11:50
12 12:35
13 13:30
14 14:15
15 15:10
16 16:10
17 17:20
18 18:15
19 19:05
20 20:00