Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:12 08:57
9
10 10:12 10:57
11 11:52
12 12:37
13 13:32
14 14:17
15 15:12
16 16:12
17 17:22
18 18:17
19 19:07
20 20:02