Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
18η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:14 08:59
9
10 10:14 10:59
11 11:54
12 12:39
13 13:34
14 14:19
15 15:14
16 16:14
17 17:24
18 18:19
19 19:09
20 20:04