Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
19η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
9 09:00
10 10:15
11 11:00 11:55
12 12:40
13 13:35
14 14:20
15 15:15
16 16:15
17 17:25
18 18:20
19 19:10
20 20:05