Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Κάθε μέρα
9 09:14
10 10:29
11 11:14
12 12:09 12:54
13 13:49
14 14:34
15 15:29
16 16:29
17 17:39
18 18:34
19 19:24
20 20:19