Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Κάθε μέρα
9 09:30
10 10:45
11 11:30
12 12:25
13 13:10
14 14:05 14:50
15 15:45
16 16:45
17 17:55
18 18:50
19 19:40
20 20:35