Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛΑΤΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:37)
Ώρα Κάθε μέρα
10 10:22
11 11:37
12 12:22
13 13:17
14 14:02 14:57
15 15:42
16 16:37
17 17:37
18 18:47
19 19:42
20 20:32
21 21:27