Πρόγραμμα Στάσης

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:33)
Ώρα Κάθε μέρα
10 10:18
11 11:33
12 12:18
13 13:13 13:58
14 14:53
15 15:38
16 16:33
17 17:33
18 18:43
19 19:38
20 20:28
21 21:23