Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:55
8
9 09:45
10 10:05 10:50 10:30
11
12 12:55 12:05
13 13:05
14
15 15:45 15:20
16 16:50
17 17:10 17:15
18 18:30
19 19:35
20 20:00
21
22 22:05 22:00