Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:26
8 08:26
9
10 10:01 10:46
11 11:26
12 12:51 12:56
13 13:56
14
15 15:41 15:16
16
17 17:06 17:11
18 18:51
19 19:36
20 20:36
21 21:56 21:51