Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:30
7 07:30
8
9 09:05 09:50
10 10:30
11 11:55
12 12:00
13 13:00
14 14:45 14:20
15
16 16:10 16:15
17 17:55
18 18:40
19 19:40
20 20:55
21 21:00