Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:12
8
9 09:22 09:02 09:47
10 10:07
11 11:22
12 12:22 12:12
13
14 14:37
15 15:02
16 16:27 16:32 16:07
17 17:47
18 18:52
19 19:17
20
21 21:22 21:17