Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:47
7 07:47
8
9 09:22
10 10:47 10:07
11
12 12:12 12:17
13 13:17
14 14:37
15 15:02
16 16:27 16:32
17
18 18:12 18:57
19 19:57
20
21 21:17 21:12