Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:48
7 07:48
8
9 09:23
10 10:48 10:08
11
12 12:13 12:18
13 13:18
14 14:38
15 15:03
16 16:28 16:33
17
18 18:13 18:58
19 19:58
20
21 21:18 21:13