Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΓΕΦΥΡΑΚΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:50
7 07:50
8
9 09:25
10 10:50 10:10
11
12 12:15 12:20
13 13:20
14 14:40
15 15:05
16 16:30 16:35
17
18 18:15
19 19:00
20 20:00
21 21:20 21:15