Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΤΣΙΡΙΚΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:18
8
9 09:28 09:08 09:53
10 10:13
11 11:28
12 12:28 12:18
13
14 14:43
15 15:08
16 16:33 16:38 16:13
17 17:53
18 18:58
19 19:23
20
21 21:28 21:23