Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:20
8
9 09:30 09:10 09:55
10 10:15
11 11:30
12 12:30 12:20
13
14 14:45
15 15:10
16 16:35 16:40 16:15
17 17:55
18
19 19:25 19:00
20
21 21:30 21:25