Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:22
8
9 09:32 09:12 09:57
10 10:17
11 11:32
12 12:32 12:22
13
14 14:47
15 15:12
16 16:37 16:42 16:17
17 17:57
18
19 19:27 19:02
20
21 21:32 21:27