Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:57
7 07:57
8
9 09:32
10 10:57 10:17
11
12 12:22 12:27
13 13:27
14 14:47
15 15:12
16 16:37 16:42
17
18 18:22
19 19:07
20 20:07
21 21:27 21:22