Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:24
8
9 09:34 09:14 09:59
10 10:19
11 11:34
12 12:34 12:24
13
14 14:49
15 15:14
16 16:39 16:44 16:19
17 17:59
18
19 19:29 19:04
20
21 21:34 21:29