Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:58
7 07:58
8
9 09:33
10 10:58 10:18
11
12 12:23 12:28
13 13:28
14 14:48
15 15:13
16 16:38 16:43
17
18 18:23
19 19:08
20 20:08
21 21:28 21:23