Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:53
7 07:53
8
9 09:28
10 10:53 10:13
11
12 12:18 12:23
13 13:23
14 14:43
15 15:08
16 16:33 16:38
17
18 18:18
19 19:03
20 20:03
21 21:23 21:18