Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΜΠΟΥΤΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:02
8 08:02
9 09:37
10 10:22
11 11:02
12 12:27 12:32
13 13:32
14 14:52
15 15:17
16 16:42 16:47
17
18 18:27
19 19:12
20 20:12
21 21:32 21:27