Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:10
8 08:10
9 09:45
10 10:30
11 11:10
12 12:35 12:40
13 13:40
14
15 15:25 15:00
16 16:50 16:55
17
18 18:35
19 19:20
20 20:20
21 21:40 21:35