Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΑΡΙΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:13
8 08:13
9 09:48
10 10:33
11 11:13
12 12:38 12:43
13 13:43
14
15 15:28 15:03
16 16:53 16:58
17
18 18:38
19 19:23
20 20:23
21 21:43 21:38