Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:18
8 08:18
9 09:53
10 10:38
11 11:18
12 12:43 12:48
13 13:48
14
15 15:33 15:08
16 16:58
17 17:03
18 18:43
19 19:28
20 20:28
21 21:48 21:43