Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:50
8
9 09:40
10 10:00 10:45 10:25
11
12 12:50 12:00
13 13:00
14
15 15:40 15:15
16 16:45
17 17:05 17:10
18 18:25
19 19:55 19:30
20
21 21:55
22 22:00