Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:35
8
9 09:45 09:25
10 10:30 10:10
11 11:45
12 12:45 12:35
13
14
15 15:25 15:00
16 16:50 16:55 16:30
17
18 18:10
19 19:40 19:15
20
21 21:45 21:40