Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:07
8 08:07
9 09:42
10 10:27
11 11:07
12 12:32 12:37
13 13:37
14 14:57
15 15:22
16 16:47 16:52
17
18 18:32
19 19:17
20 20:17
21 21:37 21:32