Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:15
8 08:15
9 09:50
10 10:35
11 11:15
12 12:40 12:45
13 13:45
14
15 15:30 15:05
16 16:55
17 17:00
18 18:40
19 19:25
20 20:25
21 21:45 21:40