Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΥΑΚΙΝΘΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:22
8 08:22
9 09:57
10 10:42
11 11:22
12 12:47 12:52
13 13:52
14
15 15:37 15:12
16
17 17:02 17:07
18 18:47
19 19:32
20 20:32
21 21:52 21:47