Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:25
8 08:25
9
10 10:00 10:45
11 11:25
12 12:50 12:55
13 13:55
14
15 15:40 15:15
16
17 17:05 17:10
18 18:50
19 19:35
20 20:35
21 21:55 21:50