Πρόγραμμα Στάσης

314 Β* ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ [2ο Γυμνάσιο]
ΠΥΡΓΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:45
7 07:45
8
9 09:20
10 10:45 10:05
11
12 12:10 12:15
13 13:15
14 14:35
15 15:00
16 16:25 16:30
17
18 18:10 18:55
19 19:55
20
21 21:15 21:10