Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:50 22:50 22:45
23 23:15 23:15 23:15