Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:52 22:52 22:47
23 23:17 23:17 23:17